REGELING BETALEN SPELERS IN AMATEURVOETBAL

REGELING BETALEN SPELERS IN AMATEURVOETBAL
27 oktober 2021 Reacties uitgeschakeld voor REGELING BETALEN SPELERS IN AMATEURVOETBAL Bestuurders,KNVB,Uncategorized admin

Vanaf het seizoen 2022/’23 verandert de manier waarop spelers in het amateurvoetbal een vergoeding ontvangen. Amateurvoetballers mogen dan géén andere vergoeding meer ontvangen dan een daadwerkelijke onkostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding volgens de vrijwilligersregeling. Op deze pagina lees je wat de gevolgen zijn voor verenigingen en hoe zij zich kunnen voorbereiden op de nieuwe regels.

De nieuwe regelgeving treedt op 1 januari 2022 in werking, wat betekent dat spelerscontracten die vanaf deze datum worden gesloten moeten voldoen aan de nieuwe regels. Concreet betekent het in werking treden van de nieuwe regels het volgende:

  • Alle spelerscontracten die vanaf 1 januari 2022 worden gesloten, moeten voldoen aan de nieuwe regelgeving (de enige wijziging op dat moment t.o.v. nu is dat er geen reglementair verplichte arbeidsomvang meer geldt);
  • Amateurspelers mogen vanaf de start van het seizoen 2022/’23 geen andere vergoeding ontvangen (voor deelname aan trainingen en/of wedstrijden) dan een onkostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding (ongeacht wie de vergoeding betaalt). Zij mogen dus ook niet meer een niet door de KNVB geregistreerde arbeidsovereenkomst hebben;
  • Indien een amateurspeler na 1 januari 2022 wordt overgeschreven (er zal dan dispensatie daarvoor moeten zijn verleend), mag hij/zij bij zijn/haar nieuwe club (ongeacht wie dit betaalt) niet méér ontvangen dan een onkostenvergoeding of vrijwilligersvergoeding voor zijn/haar deelname aan trainingen en/of wedstrijden.

Een amateurspeler mag dus niet méér worden betaald dan een daadwerkelijke onkostenvergoeding of de vrijwilligersvergoeding overeenkomstig de vrijwilligersregeling.

Onder een onkostenvergoeding worden de volgende aan een amateurspeler werkelijk gemaakte kosten gerekend:

Lees meer ….