VERBETERINGEN VOETBALPIRAMIDE VOOR MEER SPELPLEZIER EN BETERE KWALITEIT

VERBETERINGEN VOETBALPIRAMIDE VOOR MEER SPELPLEZIER EN BETERE KWALITEIT
11 maart 2022 Reacties uitgeschakeld voor VERBETERINGEN VOETBALPIRAMIDE VOOR MEER SPELPLEZIER EN BETERE KWALITEIT KNVB admin

Met ingang van het seizoen 2022/2023 wil de KNVB enkele wijzigingen doorvoeren die het spelplezier moeten bevorderen en de kwaliteit van wedstrijden moeten verbeteren.

De laatste jaren heeft de KNVB gezien dat het competitiemodel langzaam scheef aan het groeien is. Dat heeft onder meer te maken met de verschuiving van teams vanaf de zondag naar de zaterdag. Door deze terugloop op zondag blijven er aan de onderkant van de piramide weinig teams over, met niveauverschillen en meer reisafstand tot gevolg. Op de zaterdag stijgt het aantal teams en is juist behoefte aan een goede Vierde én Vijfde klasse. Maar ook in de rest van de piramide zijn verbeteringen noodzakelijk voor meer regionale competities in de top, een betere aansluiting naar de Hoofdklasse en meer spanning en gelijkwaardigheid op alle niveaus.

Niets doen is geen optie. Om het spelplezier en de kwaliteit van de wedstrijden te verbeteren is het absoluut noodzakelijk om het fundament van de piramide te verstevigen. “Deze brede aanpak van de voetbalpiramide heeft op de korte termijn veel impact op de verenigingen”, zegt Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. “Dat beseffen we, maar het leidt op de lange termijn ook tot veel voordelen voor iedereen: kortere reisafstanden, meer derby’s, een betere aansluiting bij de top en gelijkwaardige competities. Het uiteindelijke doel is dat we het spelplezier voor voetballers en voetballiefhebbers willen verhogen.”

Voorstellen

De KNVB heeft, na een groot onderzoek onder clubs, trainers en spelers, verschillende scenario’s uitgewerkt over hoe de voetbalpiramide opnieuw vormgegeven kan worden. Hieruit is één scenario geselecteerd dat het beste voldoet aan de eisen. De volgende voorstellen zullen worden gedaan om de structuur van de piramide te versterken.

1. Met ingang van seizoen 2023/2024 krijgt de Hoofdklasse een nieuwe naam en wordt het de Vierde divisie

2. Met ingang van seizoen 2023/2024 wordt er gemengd ingedeeld in de Derde en Vierde divisie én de Eerste klasse (thuisspelende team bepaalt de speeldag, met uitzondering van principiële zaterdagclubs die het recht op speeldag zaterdag hebben)

3. Het totale aantal poules in de Eerste tot en met de Derde klasse wordt teruggebracht

4. In de Vierde en Vijfde klasse wordt flexibel omgegaan met het aantal teams per poule

Donderdag zijn voorzitters, secretarissen & trainers en spelers van eerste elftallen op de hoogte gebracht van de brede aanpak van de voetbalpiramide. De KNVB Ledenraad zal op 18 juni 2022 een definitief besluit nemen over de voorgestelde veranderingen binnen de voetbalpiramide.

Op de speciaal ingerichte pagina www.knvb.nl/voetbalpiramide is meer informatie te vinden over dit onderwerp.

VOETBALPIRAMIDEMeer informatie over de brede aanpak voetbalpiramide.De voetbalpiramide voor eerste elftallen3,14 mbPDF