NOG STEEDS TWEE SCENARIO’S VOOR HERSTART COMPETITIES AMATEURVOETBAL

NOG STEEDS TWEE SCENARIO’S VOOR HERSTART COMPETITIES AMATEURVOETBAL
13 januari 2021 Reacties uitgeschakeld voor NOG STEEDS TWEE SCENARIO’S VOOR HERSTART COMPETITIES AMATEURVOETBAL KNVB admin

Bron: @KNVB: knvb.ly/scenarios1301.

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Dat het een jaar mag worden waarin we eindelijk weer terugkeren naar het voetbal dat we met z’n allen gewend zijn en waarin iedereen bovenal gezond mag blijven. Helaas gaat 2021 vooralsnog op dezelfde voet verder als waar we 2020 mee afsloten. Gisteravond kondigde het kabinet aan om de huidige lockdown met minimaal drie weken te verlengen. De coronacijfers laten een versoepeling voor de sport voorlopig niet toe. Dit besluit komt niet onverwachts, maar pijnlijk is het wel. Niet in de laatste plaats voor alle verenigingen die al sinds oktober hun uiterste best doen om – ondanks de lastige omstandigheden en beperkingen – activiteiten te blijven organiseren voor hun leden. Een groot compliment daarvoor. Mede dankzij jullie inzet merken we vanuit Den Haag dat het belang van sport steeds hoger op de politieke agenda staat. We hopen dan ook dat zodra er weer versoepelingen mogelijk zijn, de sportsector hierin wordt meegenomen.

Niet alleen raakt deze verlenging alle verenigingen en leden hard, ook een haalbaar scenario voor de hervatting van de competities wordt hierdoor steeds uitdagender. In deze nieuwsupdate praten we je daarom bij over:

  • Scenario’s herstart competities
  • Dispensatie trainerslicenties
  • Financiële steunmaatregelen

Scenario’s herstart competities
In de laatste nieuwsupdate van 2020 gaven we al aan dat er voor de senioren nog twee scenario’s op tafel liggen:

  • De huidige competities opdelen in halve poules waarbij er alsnog een hele competitie wordt gespeeld
  • Het uitspelen van alleen de eerste competitiehelft

Ondanks de verlenging van de lockdown is het op dit moment nog te vroeg om een definitief besluit te nemen over een van deze scenario’s. Hoewel het er niet gemakkelijker op wordt blijven beide scenario’s nog steeds realistisch en haalbaar. In de eerstvolgende persconferentie hopen we van het kabinet meer duidelijkheid te krijgen over eventuele versoepelingen voor de sport. Op basis hiervan zal uiterlijk in de week van 9 februari een besluit worden genomen over de hervatting van de competities.

Dispensatie trainerslicenties
Door de coronacrisis hebben we ook de trainersopleidingen en diverse bijscholingsmomenten voor trainers voortijdig moeten beëindigen of uitstellen. Hierdoor kunnen veel trainers niet over de juiste licentie beschikken om actief te zijn als trainer-coach tijdens het seizoen 2020/’21. Om trainers te helpen, zijn we na overleg met het bestuur van de VVON daarom tot de volgende dispensatiecriteria gekomen:

  • Voor deelnemers die de opleiding van het voorjaar 2020 niet konden afronden vanwege de coronacrisis geldt dat er voor hen voor het gehele seizoen 2020/’21 dispensatie kan worden aangevraagd om een licentie te krijgen voor het niveau waarvoor ze worden opgeleid
  • Trainer-coaches die door uitstel van bijscholingsmomenten het benodigd aantal licentiepunten niet hebben gehaald en hierdoor hun licentie niet kunnen verlengen, krijgen tot 1 juli 2021 de mogelijkheid om de benodigde bijscholingen alsnog te volgen. Hiermee kunnen zij alsnog hun licentie verlengen. Pas vanaf 1 juli 2021 zal de KNVB hier actief op gaan controleren. Uiteraard dient de betreffende trainer-coach in het bezit te zijn van de juiste licentie waarop hij werkzaam is

Financiële steunmaatregelen
Sinds eind november heeft de KNVB i.s.m. Sportsubsidie.nl een financiële helpdesk geopend waar verenigingen terecht kunnen met vragen over steunmaatregelen van de overheid. Veel verenigingen hebben hier inmiddels al gebruik van gemaakt. De contactgegevens van de helpdesk en overige financiële informatie vind je op onze speciale infopagina (klik hier).

Afwijzing NOW-aanvraag
Een veelvoorkomende vraag die binnenkomt bij de helpdesk gaat over de afwijzing van de NOW-aanvraag die verenigingen hebben ingediend. Bij het aanvragen werd gevraagd om de loonsom voor de peilmaand juni in te vullen. Omdat bij de meeste verenigingen trainers in die maand niet in dienst zijn worden veel NOW-aanvragen afgewezen. We zijn ons bewust van dit probleem voor de sportsector en hebben dit inmiddels samen met NOC*NSF ook aangekaart bij het ministerie van VWS. Vooralsnog adviseren we verenigingen waarvan de aanvraag wordt afgewezen hier bezwaar tegenin te dienen zodat ook via deze weg het probleem duidelijk wordt bij VWS. Neem contact op met de financiële helpdesk voor eventuele ondersteuning bij het indienen van een bezwaar.

Heropening steunpakket sport
Binnenkort opent de aanvraagprocedure voor het nieuwe steunpakket voor de sport. Het gaat hierbij om een nieuwe aanvraagronde van de TASO-regeling (Tegemoetkomt Amateursportorganisaties) en TVS-regeling (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties). Op dit moment werkt het ministerie van VWS nog aan de uitwerking van deze regelingen. Zodra meer bekend is over de aanvraagperiode horen jullie dit uiteraard zo spoedig mogelijk.

Deadline aanvraag stimuleringsbudget naar 1 april
Ondanks de lastige periode en het stilleggen van de competities blijven we verenigingen aanmoedigen om passende (voetbal)activiteiten te organiseren voor alle (jeugd)teams. Hiervoor is er vanuit de KNVB een stimuleringsbudget beschikbaar waar verenigingen aanspraak op kunnen maken. Eerder is er gecommuniceerd dat – om aanspraak te maken op het budget – de activiteit uiterlijk 23 januari moet plaatsvinden. Door de verlenging van de coronamaatregelen is deze deadline nu opgeschoven naar 1 april. Kortom, organiseert jouw vereniging voor 1 april een activiteit en hebben jullie nog geen aanvraag ingediend? Doe dit dan snel via www.knvb.nl/stimuleringsbudget.

Hiermee komen we aan het einde van deze eerste nieuwsupdate van 2021. Hopelijk zorgt de verlenging van de lockdown ervoor dat de coronacijfers dan eindelijk een flinke daling laten zien zodat ook het amateurvoetbal weer perspectief kan krijgen. Houd je dus aan alle maatregelen, hoe lastig het soms ook is. In de tussentijd blijf je via www.knvb.nl/coronavirus op de hoogte van de laatste informatie rondom het coronavirus en de gevolgen voor het voetbal. En heb je hulp of ondersteuning nodig, neem dan vooral contact op met de verenigingsadviseur in jouw regio.

Met sportieve groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder Amateurvoetbal