Reactie (op reactie) samenwerking Achilles E. en PFA

Reactie (op reactie) samenwerking Achilles E. en PFA
8 april 2021 Reacties uitgeschakeld voor Reactie (op reactie) samenwerking Achilles E. en PFA Bestuurders,Clubnieuws,FEV,KNVB admin

Al enige tijd is het onrustig in het Twentse voetballand. Amateurclub Achilles E. gaat onder hun vlag jeugdspelers van een voetbalschool aan de KNVB-competitie deel laten nemen. De club treedt hierdoor op als stroman voor de commerciële voetbalschool PFA. Een kwalijke ontwikkeling voor het verenigingsleven of een gat in de markt?
Er verschenen eerder artikelen over deze kwestie en er zijn al diverse overleggen gevoerd tussen de clubs die in verweer komen, en mét Achilles. Aan het feit dat Achilles al diverse keren aan tafel zat, heeft de voorzitter “geen actieve herinnering meer”, getuige zijn reactie op vragen van Leon ten Voorde van Tubantia. Daarnaast kun je stellen dat er een eenzijdige terugkoppeling wordt geven van het voor hen onbevredigende antwoord van de KNVB.

‘Kwalijke zaak’

LEON TEN VOORDE, 8 april 2021

Henk Bolhaar, het Twentse lid van de ledenraad amateurvoetbal, vindt het een ‘kwalijke zaak’ hoe de voetbalschool PFA is omgegaan met het antwoord van de directeur amateurvoetbal Dirk Jan Van der Zee op vragen van zijn kant.

“Ze zijn selectief gaan shoppen met de antwoorden”, aldus Bolhaar. “Ze hebben alleen de punten die positief voor ze waren doorgestuurd naar de ouders van hun leden. Maar Van der Zee zegt ook dat hij zich zorgen maakt over deze ontwikkeling. Dat lees ik in het schrijven van de PFA nergens terug. Bovendien doen ze alsof zij een mail hebben gestuurd naar de KNVB, terwijl het mijn vragen waren.”

PFA bestrijdt die lezing. “Wij hebben de hele brief gedeeld. En de inhoud spreekt voor zich”, laat de voetbalschool in een reactie weten.

Bolhaar heeft inmiddels een tweede vragenlijst gestuurd naar Van der Zee.

“De aanleiding is dat de PFA ook trainingen en wedstrijden blijft aanbieden voor leden die nog bij hun amateurclub spelen. Daarmee sorteren ze voor op volgend jaar. Dat is permanente scouting, en dat is verboden.”

Jan Dirk van der Zee, Directeur KNVB amateur- en vrouwenvoetbal van de KNVB.
Jan Dirk van der Zee, Directeur KNVB amateur- en vrouwenvoetbal van de KNVB. © Erik van ’t Woud

Directeur KNVB over onrust onder Twentse clubs over voetbalschool: ‘Snap het gevoel, maar de leden hebben eigen vrijheid’

ENSCHEDE – KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee snapt het sentiment en de zorg van de regionale clubs die fel gekant zijn tegen de plannen van Achilles E. en de voetbalschool PFA. „Op sommige onderdelen is het onwenselijk.” Tegelijkertijd vindt de bond dat leden en clubs de vrijheid moeten hebben hun eigen koers te volgen.

Leon ten Voorde, 9 april 2021

Dat zegt de directeur amateur- en vrouwenvoetbal in antwoord op vragen van Henk Bolhaar, de Twentse afgevaardigde van de ledenraad amateurvoetbal. De mail van Van der Zee is inmiddels naar alle betrokken partijen gestuurd. „We herkennen de zorgen bij de wijze waarop de samenwerking tussen Achilles E en PFA lijkt te worden ingestoken”, aldus Van der Zee. „Vanuit onze professionele inzichten en onze visie plaatsen wij ook vraagtekens bij het uiteindelijke rendement en de duurzaamheid van de door Achilles E gekozen koers. Op onderdelen lijkt de door Achilles E en PFA voorgestane weg, meer dan onwenselijk. Overigens baseren we dat gedeeltelijk op recente ervaringen van een (misgelopen) samenwerking tussen een amateurvereniging en een voetbalschool.”

Woede onder clubs groot

Op dit moment hebben 40 clubs in de regio zich verenigd. Die verenigingen hebben grote moeite met het feit dat ze jeugdleden kwijtraken aan Achilles, dat volgend seizoen gaat samenwerken met de voetbalschool PFA. Volgens de initiatiefnemers groeit de lijst met verontruste clubs nog steeds. De ledenvergadering van Achilles schaarde zich onlangs unaniem achter de plannen. Inmiddels hebben 75 spelers van clubs uit de gehele regio overschrijving aangevraagd. PFA heeft het voornemen volgend seizoen met zes teams onder de vlag van Achiles competitievoetbal te gaan spelen. 

Op sommige punten is de koers onwense­lijk, maar het is aan de (ouders van) de spelers om te bepalen bij welke club er wordt gespeeld

Jan Dirk van der Zee, Directeur KNVB

Ruimte aan nieuwe initiatieven

Van der Zee wil ondanks de bezwaren geen verbod uitspreken over de samenwerking. „We vinden dat je binnen het amateurvoetbal ruimte moet (willen) laten aan nieuwe en andere initiatieven en werkwijzen”, zegt hij.  „Ook als ze afwijken van wat er doorgaans gebeurt binnen onze amateurverenigingen. Dat dat dan soms schuurt is dan niet altijd te vermijden. Leden van de KNVB – voetballers, voetbalsters en verenigingen – hebben in hoge mate de vrijheid om hun eigen ambitie en koers te kiezen. Vanuit het perspectief van de spelers beschouwd: het is uiteindelijk aan (de ouders van) de spelers om te bepalen bij welke club wordt gespeeld. Die vrijheid is een gegeven. Die vrijheid is ook goed. Over het algemeen past het ons als voetbalbond om initiatieven die leiden tot meer en vaker met plezier voetballen te stimuleren. Mits ze (dus) passen binnen de gestelde kaders. We zijn er immers om de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen te (doen) bevorderen, zoals we in het doel van de KNVB hebben vastgelegd.”

Een verbod is niet de juiste weg. Van het imago dat de KNVB een bond van wetten en regeltjes is, proberen we nu juist af te komen

Jan Dirk van der Zee, Directeur KNVB

Snappen de bezwaren

Een van de bezwaren van de clubs is dat jonge spelers uit hun sociale omgeving worden gehaald. Van der Zee: „De visie dat verenigingen een brede(re) (maatschappelijke) rol en functie hebben, delen we van harte. Dat vanuit die visie Twentse verenigingen bezwaren hebben tegen de keuze van Achilles snappen we ook. Maar we hebben ook de overtuiging dat het uitvaardigen van geboden en verboden om iedereen op dit punt dezelfde visie aan te laten hangen, niet de juiste weg is. Van het imago dat de KNVB vooral een bond van wetten en regeltjes is, proberen we nu juist ook af te komen. Dit nog los van het feit dat sommige (keuze)vrijheden eenvoudigweg niet in te beperken zijn, ongeacht wat wij daar vanuit voetbal(technisch)-oogpunt van vinden.”

Dialoog cruciaal

Van der Zee hoopt dat alle partijen elkaar de komende tijd gaan vinden. „Dat er contacten en gesprekken zijn vind ik een goede zaak. Wij zijn er voor al onze leden. En bij verschillen van inzicht of zelfs geschillen tussen clubs, is dialoog cruciaal. We komen elkaar immers altijd weer tegen en hebben elkaar ook nodig”, aldus de directeur amateurvoetbal.

‘Wij gaan echt de regio Twente niet overnemen’

Achilles E. storm van kritiek

Arjan Hof blijft rustig onder alle kritiek. FOTO REINIER VAN WILLIGEN

ARJAN HOF BLIJFT RUSTIG ONDER ALLE KRITIEK. FOTO REINIER VAN WILLIGEN

Achilles Enschede ligt al tijden onder vuur vanwege de samenwerking met de commerciële voetbalschool PFA. Voorzitter Arjan Hof reageert voor het eerst op de onvrede van veertig clubs in de regio.

LEON TEN VOORDE, 8 april 2021

Tot dusverre hebben 75 jeugdleden van clubs uit de hele regio zich over laten schrijven naar Achilles Enschede. Daar begint de commerciële voetbalschool PFA onder de vlag van Achilles het komend seizoen met competitievoetbal. Om die teams te bemannen zijn spelers van amateurclubs, die ook lid zijn van PFA, een tijdje geleden gevraagd de overstap te maken. Sindsdien staat het regionale amateurvoetbal op de kop en hebben veertig clubs zich verenigd. Achilles-voorzitter Arjan Hof blijft te midden van de storm de rust zelve.

Hoe voelt het om veertig clubs uit het regionale voetbal in de nek te hebben?

Arjan Hof: “Eerlijk gezegd weet ik niet hoe dat voelt, om de simpele reden dat ik niet weet wat nou de grieven zijn. We hebben onlangs gesproken met een afvaardiging van de clubs en de Enschedese Voetbalfederatie, maar dat was pas ruim nadat diverse verenigingen al stelling hadden genomen middels een manifest. Na het gesprek is er opnieuw geen toenadering gezocht, terwijl wij expliciet hebben aangegeven open te staan voor een toelichting aan alle betrokken partijen. Feiten en fictie zijn door elkaar heen gaan lopen en het wordt tijd om die twee zaken eens uit elkaar te halen. Er wordt heel veel gesproken over Achilles, en vaak met grote woorden, maar er is nog niemand naar me toe gekomen om te vragen hoe het nou echt zit. Blijkbaar weten ze ons niet te vinden. Er is geen lof en geen haat. We moeten alles in de krant lezen: van het statement van clubs tot aan het dreigen met juridische sancties.

“Laten we het dan anders stellen: snapt u de onvrede bij de clubs die hun talentvolle spelers zien vertrekken naar een club in Enschede die zelf geen jeugdspelers heeft? Sommige clubs zien zes spelertjes opeens uit één team weggaan.

“Ik vind de manier van handelen van andere clubs verbazingwekkend. Wat me wel opvalt is dat de grootste clubs de grootste woorden gebruiken. En die reacties snap ik niet zo goed. Wij zijn geen club met 1800 leden die opeens heel Twente gaat overnemen. Wij zijn een club van 350 leden, die jeugdvoetballers in de regio iets gaat aanbieden dat er niet is. Wij willen de kwaliteit van het jeugdvoetbal verbeteren, door middel van goed voetbalonderwijs, en ik snap niet waar daar op tegen kan zijn. Er is behoefte aan dit initiatief, zo blijkt. De clubs kunnen ook denken: wat doen wij niet goed, aangezien er zoveel vraag naar is.

“Leden betalen naast contributie aan Achilles ook nog eens voor de voetbalschool. PFA bepaalt op basis van kwaliteit wie er lid mag worden. Ben u niet bang dat Achilles zijn eigen identiteit kwijtraakt en zich uitlevert aan een commerciële partner?

“Dat zal moeten blijken. Wij zijn er zelf bij. Iedereen die zich aanmeldt, wordt lid van Achilles en dient zich te conformeren aan de clubregels en onze grondslag. Wij blijven als club het stuur in handen houden en gaan niet over de bijdrage aan de voetbalschool. Ik ben het er niet mee eens dat het dan een elitaire bedoening wordt – wij blijven een normale voetbalclub. Onze leden hebben unaniem voor dit plan gestemd. Wij willen graag wat reuring op ons complex en dat bedoel ik in de goede zin van het woord. Nu hebben we geen jeugd, maar dat willen we wel graag. Een club met 350 leden is niet meteen ten dode opgeschreven, maar zonder jeugd is er geen toekomst. Van een bruiloft komt een bruiloft zeggen ze weleens. En van één lid komen er twee.

“De clubs zijn woedend en vinden dat het opleiden van talent bij de academie FC Twente/Heracles thuishoort. Ze vinden ook dat de voetbalschool de spelers ronselt en ouders een worst voorhoudt. Ze dreigen zelfs met een boycot.

“Ik heb geen idee. Ik zou ook niet weten waarom ze dat zouden doen. De KNVB heeft ons in elk geval laten weten dat wij niets doen wat in strijd is met de reglementen.”
“Er zijn ook clubs die zich niet uitspreken of waardering hebben voor ons lef, of zelfs aangeven dat ze het jammer vinden dat PFA zich niet bij hen heeft gemeld voor samenwerking.”