2e Gezamenlijk statement voetbalverenigingen regio Twente en omstreken

2e Gezamenlijk statement voetbalverenigingen regio Twente en omstreken
28 februari 2021 Reacties uitgeschakeld voor 2e Gezamenlijk statement voetbalverenigingen regio Twente en omstreken Bestuurders,Clubnieuws,FEV admin

Naar aanleiding van de samenwerking tussen CVV Achilles Enschede en de PFA (via CVV Achilles Enschede zal de PFA met 6 jeugdteams aan de competitie gaan deelnemen) heeft een grote groep voetbalclubs uit de regio Twente op 15 februari een gezamenlijk statement uitgebracht. In dit statement wordt onderbouwd aangegeven dat dit geen goede ontwikkeling is voor het regionale amateurvoetbal. In dit 2e statement geven we een update en bevestigen we nogmaals dat de inhoud van het eerste gezamenlijke statement nog kaarsrecht overeind staat.

Dit eerste statement had blijkbaar dermate veel inhoud dat het aantal clubs dat de standpunten onderschrijft, veel groter is geworden. Niet alleen met clubs uit Twente, ook clubs uit de Achterhoek en Salland ondersteunen het statement. Het handelen en de wijze van (niet) communiceren door met name collega-amateurvereniging CVV Achilles Enschede wordt als niet collegiaal en niet coöperatief ervaren (los van de andere argumenten die zijn benoemd). Binnen Enschede, maar inmiddels dus ook daarbuiten, hebben de gezamenlijke clubs besloten de krachten blijvend te bundelen. Samen staan we voor een sterke voetbalregio: in Enschede, in Twente, in Salland en in de Achterhoek. Nadrukkelijk willen we opnieuw benoemen dat deze gezamenlijke clubs ook naar zichzelf kijken en zich kritisch afvragen wat ze zelf anders en beter kunnen doen.

Op 17 februari heeft een afvaardiging van de clubs en de Federatie Enschede Voetbalverenigingen (FEV) een overleg gehad met het bestuur van CVV Achilles Enschede. Tevens was de eigenaar van de PFA aanwezig. Behalve excuses van CVV Achilles Enschede voor de wijze van communiceren heeft dit overleg geen nieuwe inzichten gegeven. Het overleg was constructief en had een open en fair karakter, echter blijken de standpunten veel te ver uiteen te liggen. Onder meer houden CVV Achilles Enschede en de PFA vol geen jeugdspelers van andere verenigingen te benaderen en is in hun ogen clubliefde ‘te romantisch en niet meer van deze tijd’. Het mag duidelijk zijn dat de gezamenlijke clubs hier totaal anders over denken. Een vereniging neemt een belangrijke plek in de lokale samenleving waar ontwikkelen in de meest brede zin van het woord centraal staat. Waar de deur altijd openstaat, ook voor die vertrekkende speler of ouder!

Opmerkelijk genoeg werd in dit overleg duidelijk dat jeugdspelers niet standaard lid kunnen worden van CVV Achilles Enschede. Terwijl in eerdere berichtgeving men vanuit de club liet weten dat de aanwas van jeugd juist een enorme boost zou zijn en het bestaansrecht zelfs zou verstevigen. Waarom CVV Achilles Enschede het dus als een boost voor de jeugdafdeling ziet blijft dan ook onduidelijk. Als jonge bewoner van de wijk Bolhaar of Deppenbroek kun jij je niet zomaar aanmelden. De PFA beoordeelt de kwaliteit en bij geschiktheid en voldoende geld kun je kiezen om ook lid bij CVV Achilles Enschede te worden.

Als gezamenlijke clubs hebben we onze verontwaardiging besproken met een Twents lid van de ledenraad van de KNVB, die vervolgens aan de directeur amateurvoetbal, Jan Dirk van der Zee, schriftelijk een aantal vragen heeft gesteld omtrent deze ontwikkeling (en is bevestigd dat hij binnen afzienbare tijd zal reageren). Tevens is er contact met de lokale politiek en zijn met verschillende mensen uit die politiek en aan de gemeente Enschede gelieerde organisaties, gesprekken gepland. Elkaar informeren, kritische vragen stellen en samen leren zijn belangrijke uitgangspunten voor het collectief.