FEV-bijeenkomsten

FEV-bijeenkomsten

De FEV organiseert 3 á 4 keer per jaar bijeenkomsten voor de Enschedese verenigingen.
Thema’s kunnen elkaar afwisselen, maar vaste punten (en partners) zijn de KNVB, gemeente Enschede en Sportaal.

De volgende personen zijn namens onze partners regelmatig aanwezig:
KNVB: Henk Bolhaar (lid ledenraad amateurvoetbal en bondsvergadering KNVB) en Maarten Vruggink (verenigingsadviseur) , i.v.m het WK Futsal tijdelijk vervangen door Ellen ter Avest.
Gemeente Enschede: wethouder Niels van den Berg en Marrianne van den Berg (Beleidsadviseur Sport)
Sportaal: Mattijs van den Berg, Rutger-Jan Hesselink en Tonnie Doek

De bijeenkomsten vinden in principe plaats op de laatste woensdag van de maanden januari, mei en oktober, aangevuld met enkele themabijeenkomsten.

De eerstvolgende bijeenkomst: woensdag 27 oktober 2021

Beste bestuursleden,

Woensdagavond 27 oktober 2021 om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur, is er weer een live FEV bijeenkomst in onze vertrouwde SEO kantine aan de Kuipersdijk.

De agenda voor deze bijeenkomst vindt u als bijlage onder deze uitnodiging.

Om op een gedegen manier handen en voeten te gaan geven aan ons Manifest, hebben we met een aantal clubs een 5-tal thema’s bedacht.

Aan elk thema gaan we 2 maanden aandacht besteden. En dat doen we met elkaar.

Manifest Thema 1 is Diversiteit en daar heeft Sportaal met Jasper Agelink de afgelopen maand al invulling aan gegeven, Regenboogbanden, (vlaggen) en thema-avond

Manifest Thema 2 in nov/dec is Audit. We gaan elkaar een dag bezoeken (audit) en vertellen wat ons opvalt. Voornamelijk positieve dingen maar evt ook verbeterpunten (PW)

Manifest Thema 3 in jan/feb is vrijwilligers tekorten oplossen. Best practice? Hoe doe je dat? (Victoria)

Manifest Thema 4 in mrt/apr is Meldingsplicht. Hoe pak je dit aan?

Manifest Thema 5 in mei/jun is Gedrag langs de lijn? Kun je dit positief beïnvloeden? (Udi)

Kies hier een thema uit met jouw vereniging. Een eerste keuze en een tweede keuze. Maak iemand aanspreekpunt vanuit jouw vereniging, en bedenk hoe we dit goed onder de aandacht kunnen brengen.

Mooi zou zijn dat we op elk thema 4 a 5 clubs hebben. Je bent uiteindelijk ongeveer 2 avonden ( 2 uren per avond) bezig met 3 of 4 andere clubs, om hier wat moois van te maken.

Sportaal zal al deze thema-avonden gaan begeleiden

Deze vraag stellen we jullie woensdagavond 27 oktober op de FEV bijeenkomst

Hopelijk tot komende woensdagavond,

Sportieve groet,
bestuur FEV

Aankondiging:

Gebruikelijk is het op de laatste woensdag van januari, alleen is de eerstvolgende
jaarvergadering dit keer op woensdag 20 januari 2022

Archief

Agendastukken bijeenkomst woensdag 26 mei 2021.

Agendastukken Jaarvergadering woensdag 27 januari 2021,

Binnenkort vind je hier ook alle overige agendastukken van de bijeenkomst van 27 januari jl.

Agendastukken Jaarvergadering woensdag 29 januari 2020