Clubs zien nut van samen op een park

Clubs zien nut van samen op een park
5 juni 2021 Reacties uitgeschakeld voor Clubs zien nut van samen op een park Clustering,Gemeente admin

4 miljoen voor multifunctionele parken

De gemeente overweegt kunstgrasvelden te vervangen door grasvelden. FOTO ERWIN WAANDERS

DE GEMEENTE OVERWEEGT KUNSTGRASVELDEN TE VERVANGEN DOOR GRASVELDEN. FOTO ERWIN WAANDERS

Met een investering van 3,9 miljoen euro wil Enschede de komst van twee multifunctionele accommodaties (MFSA) in Enschede Zuid en op het Diekman Oost mogelijk maken. Clubs hebben ingestemd.

ERWIN WAANDERS, 5 juni 2021

Daarmee komt het college tegemoet aan de opdracht om structureel te bezuinigingen op sport. Door sportparken vrij te spelen, zoals het wethouder Horstmanpark, waar  voetbalclubs TVV en SVV, rugbyclub ERC’69 en de American Footballers van Enschede Bronco’s nu samen zitten, wil de stad ruimte creëren voor mogelijke huizenbouw of andere ontwikkelingen.

De totale investering voor de MFSA komt daarmee op 4,2 miljoen euro. “Maar”, zo zegt een woordvoerder van de gemeente “indien wij eigenaar worden, is het uitgangspunt dat we het kostendekkend verhuren, waardoor we uiteindelijk de totale investering terugverdienen. Zo kost het project ons als gemeente geen geld, maar schieten we de kosten in feite enkel voor.”

Geen dwang

Het college heeft eind 2020 opdracht gegeven aan een extern adviesbureau om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar twee MFSA’s om te voldoen aan de opgave om clubs samen te brengen op een sportpark. Het sportpark van Victoria’28 en FC Aramea is daarvoor in beeld en in Oost is dat het Diekman Terrein, met Sportclub Enschede, PW en De Tubanters als bespelers. 

Inmiddels zijn er intentieovereenkomsten getekend tussen de gemeente en de clubs die uiteindelijk een plek gaan krijgen op de twee sportparken. In Zuid is het alleen nog de vraag of UDI ook aanhaakt om samen met Victoria’28, FC Aramea en FC Suryoye Mediterraneo op cluster Zuid te landen. 

Volgens wethouder Niels van den Berg biedt de vorming van clusters vooral voordeel.  “Door gericht te investeren in moderne en nieuwe sportparken ontstaat een aantrekkelijker sportklimaat. Dat draagt bij aan een toename van leden en dus meer inwoners die gaan sporten en bewegen”, meldt sportwethouder Niels van den Berg. 

Forse investering

Het haalbaarheidsonderzoek is tot stand gekomen in nauw overleg met de betrokken sportverenigingen en Sportaal. De conclusie is dat de bouw van een MFSA in Enschede-Zuid en de herontwikkeling van Diekman-Oost organisatorisch en technisch haalbaar is. Maar voor het zover is moet de gemeente wel 3 miljoen investeren. Dat komt neer op 1.856.000 euro voor de MFSA Zuid en 1.200.000 euro voor de herontwikkeling van Diekman-Oost. Daarnaast is nog eens ruim 9 ton nodig voor de sloop van oude gebouwen en voor het afboeken van de huidige gebouwen en andere zaken op de sportparken die op zullen gaan in de twee MFA’s 

Van kunstgras naar gras

Enschede denkt te kunnen besparen door bestaande sportparken af te stoten en door het omzetten van kunstgrasvelden naar natuurgrasvelden. “Natuurgrasvelden zijn qua investering en onderhoud goedkoper dan kunstgrasvelden”, zegt Van den Berg. “Voor de clustering speelt met name de vraag waar onderbezetting is van sportparken of waar sprake is van dalende ledenaantallen. Dat hebben we in kaart gebracht en daar kunnen we nu verder mee.”