Mogelijk het einde voor Sportclub Enschede

Mogelijk het einde voor Sportclub Enschede
9 januari 2021 Reacties uitgeschakeld voor Mogelijk het einde voor Sportclub Enschede Clubnieuws admin

Sportclub Enschede staat op een kruispunt. De roemrijke club moet in het voorjaar kiezen uit drie scenario’s, waarvan twee van de drie betekenen dat de club ophoudt te bestaan.

ERWIN WAANDERS (Tubantia, 9 januari 2021)

Dat de club in een lastig parket zit is niet nieuw. Het ledenaantal is de laatste jaren sterk teruggelopen en de sportieve teloorgang was evident. Op bestuurlijk vlak loopt het ook niet allemaal zoals het zou moeten. Er is een waarnemend bestuur dat de leden via de site van de club het toekomstperspectief heeft geschetst.

Eind vorig jaar was er overleg tussen het bestuur van Sportclub ,een delegatie van Sportaal en Robert Schrama van The Stadium Consultancy’ Er is gesproken over een drietal scenario’s voor de toekomst van de club. Daarbij is rekening gehouden met de voorgenomen clustering binnen de gemeente.

Die clustering houdt in dat het aantal sportparken wordt teruggebracht door verhuizingen en een hogere mate van samenwerking tussen verenigingen. Een belangrijk onderdeel is het ontwikkelen van moderne, duurzame en multifunctionele sportaccommodaties met vitale sportaanbieders. Daardoor kan de gemeente gericht investeren in de verenigingen en hun accommodaties, waarbij uitwisseling van kleedkamers, velden en kantine ruimte voordelen biedt.Breedtesport

Diekman-Oost is in in beeld voor de breedtesport. Onderdeel hiervan is om op termijn een multifunctionele accommodatie (MFSA) voor de breedtesport te maken. Niet alleen voor voetbalverenigingen, maar om een gevarieerd aanbod aan (buiten)sporten onder te brengen. Daarbij wordt ook gekeken naar combinaties met het onderwijs.

Diekman-West is in het masterplan gemarkeerd voor ontwikkelingen van talenten en topsport. Voor dit gebied worden meerdere ontwikkelscenario’s bekeken. Onder meer in welke vorm FC Twente in de toekomst aan Het Diekman verbonden zal blijven, maar ook aan de vestiging van sportmedische begeleiding en huisvesting van talent en studenten.

Mocht de keuze van de leden op de optie Diekman-Oost vallen, dan blijft Sportclub bestaan als zelfstandige voetbalvereniging. Sportclub gaat samen met andere verenigingen mee in de ontwikkeling van een multifunctionele sportaccommodatie.

De tweede optie is verhuizing naar elders in de stad. Sportclub Enschede blijft in naam bestaan en koerst op een verregaande samenwerken met een collegaclub, al dan niet als onderdeel van een sportcluster. De derde optie is dat Sportclub ombuigt naar ‘de vrienden van’. De club gaat mee in de ontwikkeling op Diekman-West. Daarmee blijft de identiteit, cultuur en historie van de vereniging behouden en gerespecteerd.

Als onderdeel van de talenten/ topsportcampus (en eventueel de ontwikkeling van FC Twente) moet er een plek/ontmoetingsruimte komen op Diekman-West, waar oud-leden geregeld kunnen samenkomen in hun eigen ruimte om bij te praten en een kop koffie te drinken. Daarnaast kan hierbij een ruimte voor het archief en mogelijk minimuseum worden opgezet voor Sportclub. De club als actieve voetbalvereniging houdt dan op te bestaan.